Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | SPFare på höstvandring

SPFare på höstvandring

image

En kulen höstmorgon i mitten av oktober träffades tio välklädda SPFare vid Ingvarstenen i Varpsund. Anledningen var att vandra vår nästa del av Upplandsleden.

Genast var vi tvungna att dra på regnställen efersom det duggade ganska mycket. Vandringen ut till Kärleksudden gick på plan mark och den var tämligen lättgången. Många upplevde barndomen när de sparkade kring i löven.

Efter att ha beskådat det raserade vindskyddet och badplatsen vid Kärleksudden besegrades uppförslutet för att komma upp på Rölundaåsen. Åsen bjuder på en mycket fin vandring ända fram till det att Häggebykyrkväg tar vid.

Under vandringen på åsen hittade vi ett antal olika svamparter och diverse konstiga företeelser. Tyvärr hittade vi inga större mängder av ätbara svampar.

Nu hade duggandet upphört och det var tämligen varmt med regnstället på. Vandringen övergick till fin promenad på Häggeby kyrkväg i stort sätt hela vägen fram till Häggeby kyrka.

Vi stannade dock till innan kyrkan vid skolmuseet där vi förvandlade veranden till vårt fikaställe och intog vår medhavda matsäck. Vi uppskattade verkligen att kyrkan har toaletten öppen för alla som kommer förbi.

Vi hade tillryggalagt hela 5 km under cirka en och en halv timme under trevligt umgänge och med fina naturupplevelser.

Nästa etapp av våra promenader på Upplandsleden kommer genomföras så snart den förväntade snön har försvunnit och vårblommorna börjar titta  fram igen. Håll lite koll på hemsidan eller i Medlemsforum så att du inte missar detta tillfälle till nya upplevelser.

Kent Magnusson
SPF Håbo