Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | Håbo kommuns miljöarbete ett bottennapp

Håbo kommuns miljöarbete ett bottennapp

image

Enligt tidningen Miljöaktuellts kommunrankinglista för år 2013 så hamnar Håbo på plats 253 (av 290). Förflyttar vi oss 2 mil österut så hamnar vi i Upplands Väsby, den kommun som toppar listan. Förutom en dubbelt så stor befolkning och hälften så stor landareal som Håbo så är det geografiska läget ungefär detsamma.

Den stora skillnaden kommunerna emellan ligger i attityder hos de anställda och förtroendevalda. 2008 tog Håbos kommunfullmäktige beslut om att kommunen skall vara fossilbränslefri till år 2050. När Agneta Hägglund & Co. tog makten efter 2010 års val lovade man att tillsätta en utredning om det var möjligt att göra kommunen fossilbränslefri redan till 2030. Sedan dess har ingenting hänt i denna fråga. Varför?

Under 2011 tog miljöstrateg Emma Hell-Lövgren fram ett förslag till energieffektiviseringsstrategi. Samma år tog även kommunfullmäktige beslut inom ramen för den s.k. Klimatberedningen att fokusera klimatarbetet inom tre områden, minska utsläppen inom transportsektorn, minska den totala energianvändningen och att producera förnyelsebar energi lokalt. Det enda konkreta resultatet (mig veterligt) av detta är elektrifieringen av järnvägsspåret till Västerskogs industriområde.

Inom Upplands Väsby kommun bedrivs ett systematiskt miljöarbete där klimataspekten är central och kommunens miljöpolicy är utgångspunkten för miljöarbetet. Hela den kommunala verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 14001 sedan 2010, ett miljöledningssystem som genomsyrar allt arbete inom kommunen. Kommunen samarbetar också aktivt med andra aktörer i samhället när det gäller miljön, exempelvis med näringslivet. Några exempel på vad man åstadkommit är utrensning av 260 kg kemikalier från en skola, startat en intern bilpool med bl.a. elcyklar och elbil, energikartläggning av skolor och förskolor samt köpt ett vindkraftverk.

Håkan Nihlman
Ordförande Håbo Naturskyddsförening

Fler resultat

Klicka här för att komma till Miljöaktuells kommunraknngslista
Klicka här
för att komma till Håbo kommuns resultat
Översikt alla kommuner – hur ligger din kommun till?

Enkäten – frågorna och resultaten för varje fråga.