Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | Lions har dragit vinnarna i Julkortslotteriet

Lions har dragit vinnarna i Julkortslotteriet

image

Högsta vinsten, teckningen LUSSEKATT av Lasse Åberg, utföll på lott nr 4858. Lotten har distribuerats via Lyssna & Njut Euronics AB.

ragningslista

 • Vinstutfall per kund
 • Dragningslista i nummer ordning

  Vinstutlämning sker måndagar kl. 18-19 och lördagar kl. 12-13 på Skvadronvägen 2, fr.o.m. 20 januari t.o.m. 31 mars.
  För övrig information, ring 070-640 17 80.

  Hela nettot från Lions Club Bålstas hjälpverksamhet går till behövande i kommunen, regionen, landet och världen. Julkorten bidrog förra året med 132 000 kronor.
 • Klubbens administration betalas genom medlemsavgifter och belastar inte nettot.

  Lions Club Bålsta