Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | Det är det vi gör som räknas

Det är det vi gör som räknas

image

”Våga va´ dig själv”!!! - Dagen-turné 2014 avslutades på GöteborgsOperan under den gångna helgen med ett härligt crescendo. ”1+1=4” Det framgångsrika samarbetets formel DEL 1. Vi har under resan fått ett oerhört fint och energigivande stöd i alla former vilket i sin tur gör att vi med oförtruten kraft tar ideliga steg framåt.

Närmast på "Våga va´ dig själv"!!! - agendan är ledarskapskursen CoachClinic 2014 för 15 st deltagare (dels lägerdeltagare som blivit för gamla samt ett antal som anmält sig”utifrån”. Kursen är kostnadsfri för deltagarna och löper från Januari-Juni med lägret som slutlig examen.

Det så eftertraktade och hägrande Sommarlägret på FLATÖN i Bohuslän  (60 platser, 30 per vecka) dit redan 20 st anmält sig varav hälften ”nya ansikten”, trots att anmälningsfoldrarna nätt och jämnt lämnat tryckpressarna på Tryckeri Åtta 45.
Då andra institutioner lägger ner kollonier beroende på vikande lönsamhet, öppnar vi för att 2015 hålla läger hela sommaren med samma premisser som tidigare:  Få deltagare med hög ledartäthet till ett pris som alla mäktar med.  

”1+1=4” Det framgångsrika samarbetets formel  DEL 2.
Så här i valårstider snackas det och lovas osedvanligt mycket, vilket är bra, debatt  är alltid av godo, under den gångna veckan stod att läsa att skolfrågan är den hetaste och viktigaste. Hurra, äntligen verkar det ha uppdagats att skolan är viktig för det är där barnen/ungdomarna finns dvs framtiden.

TÄNK, om politikerna kunde sansa sig och lägga den egna partitillhörigheten och det värsta valfläskeriet åt sidan och i stället unisont i denna så viktiga fråga utropa: TILLSAMMANS ska vi skapa VÄRLDENS BÄSTA SKOLA!!!
VISION utan handling är bara en dröm
Handling utan VISION är bara ett tidsfördriv
VISION i kombination med HANDLING kan förändra ALLT!!!

Eller som Walt Disney dristade ”IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT”
Just nämnda VISIONER med tillhörande ACTIONS är och skall alltid vara ”Våga va´ dig själv”!!!´s viktigaste motto. En idéburen organisation som alltid levererar.
När vi summerade TACKLISTAN efter ”DAGEN-Turnén” konstaterade vi hur många som medverkat och i olika omfattning bidragit till att sjösätta och fullborda seglatsen. ”Ingen kan göra allt, alla kan göra något”

DU är varmt välkommen till oss om du vill bidra och dra ditt strå till stacken och medverka i den framtida spännande resan med ”Våga va´dig själv”!!! med bland annat det spännande skolprojektet.

"Det finns ingen väg, börjar vi alla gå så blir det en”
Följ oss gärna på www.vagavadigsjalv.se

Se filmen om Stiftelsen Våga va`dig själv!!!"