Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | Resa med förhinder, eller ”Vi hade i alla fall tur med vädret!”

Resa med förhinder, eller ”Vi hade i alla fall tur med vädret!”

image

Aldrig förr hade så många valt att delta i en SPF-resa. Vi var nära 100-talet resenärer från SPF Håbo som i två fulla bussar forslades till Skeppsbron i Stock-holm. Där skulle vi stiga ombord på fartyget Symfoni som skulle ta oss vidare på den svenska ”Hurtigrutten” via Mälaren, Södertälje och skärgården till Nyköping.

Väl framme på Skeppsbron kunde vi inte hitta fartyget och lätt förvirring uppstod. Småningom fick vi veta att fartyget ersatts med ett annat, M/S Saga Lejon. Orsaken till fartygsbytet blev aldrig riktigt klarlagd.

Nåväl, vi äntrade skeppet och kollade runt för att se vilka faciliteter som kunde erbjudas oss under den dags-långa seglatsen som väntade. Några tyckte att skeppet verkade slitet medan andra gladdes åt en mysig utomhusveranda med bar på akterdäck.
Till att börja med så bänkade vi oss i de inre regionerna där vi ganska omedelbart blev serverade ostfralla med kaffe. Under tiden som vi intog vår frukost började fartyget lägga ut från kajen. Efter att ha kommit en bit ut från kajen började fartyget backa tillbaka. Det föreföll en smula underligt, men de flesta trodde väl att det ingick i manövern för att vända fartyget.

Plötsligt rände fartyget med god fart in i kajen. Det hördes en stor smäll, blandad med ljudet av krossat porslin och häpna utrop från passagerare som blev översköljda med hett kaffe från koppar som välte.
Den plötsliga smällen följdes av total tystnad då alla undrade vad som hänt. Sedan började de som drabbats undersöka sina kläder och efter ytterligare en god stund kunde vi så höra en mycket bedrövad kapten i högtalarna. Han förklarade att ett strömavbrott hade gjort fartyget manöverodugligt och att fartyg i sådna situationer automatiskt går över i backläge. Kaptenen sade också att han funnit det bäst att avbryta dagens seglats och att han skulle försöka kalla in bussar som kunde ta oss tillbaka till hemorten. Han beklagade också flera gånger att vår utflykt slutade på detta olyckliga sätt.
Efter en dryg timme kunde de som ville kliva på bussar för hemtransport till Bålsta. Några valde i stället att stanna i stan för att där hitta någon upplevelse som kunde ersätta ”Hurtigrutten”.

Allt detta hände torsdagen den 26 juni. som var en strålande dag ur vädersynvinkel.

Text: Bo Hansson
Foto: Tommy Landegren, familjen Lennart Carlsson, Bo Hansson