Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | SPF Håbo i Centrum

SPF Håbo i Centrum

image

För sjunde året i rad kunde SPF hälsa allmänheten välkommen till Bålsta Centrum som generöst lät föreningen disponera det nedre torget den 24 september. Det var en ganska omfattande apparat som marknadskommittén under ledning av Olle Atling ordnat. Syftet med arrangemanget är att visa så mycket som möjligt av pensionärsföreningens verksamhet som spänner över många olika fält

Främst fanns det gedigen information om det äldrepolitiska arbete som Sveriges Pens-ionärsförbund utför på förbundsnivå, inom Landstingen och lokalt inom kommunen till gagn för alla seniorer. I Håbo är SPF representerat i Kommunens Pensionärs-råd och där är ju alltid några frågor ständigt aktuella t.ex. äldrevård, primärvård, stöttning till anhöriga till svårt sjuka och bristen på lämpliga bostäder för äldre.
Det fanns mycket information om förbundets och föreningens verksamhet i form av affischer, bildspel, broschyrer och föreningens egen tidning, Medlemsforum. Men det är naturligtvis ändå viktigt med personlig kontakt i de olika stånden. Ett rejält lotteri drog säkert en hel del besökare.

Inom föreningen är friskvård ett kärt begrepp och en representant kunde be-rätta allt om de ca 20 olika fysiska aktiviteter som finns att tillgå. Allt från dans till rullstolspromenad. Just den senare visades när dagens rullstolsrally kom på besök. Varannan onsdag drar SPF ut med rullstolar från äldreboendet Pomona.

Föreningens sångkör ”Duromoll” och Swing-kvintetten konserterade och gav lite extra liv åt torget, och det var ordnat med en ganska knepig tipspromenad som faktiskt endast hade en vinnare. Många av föreningens verksamheter demonstre-rades, bl.a. shuffleboard, bridge och ett mycket uppskattat stånd för god seni-ormat. Den tonfiskröran var god!

Föreningens ca 30 olika studiecirklar representerades av släktforskning, trädbe-skärning och knypplingscirkeln med flitiga deltagare som åstadkommer fantas-tiska produkter.

SPF Håbo har nu mer än 1 000 medlemmar och dagens utställning gav en utmärkt bild av pensionärsföreningens ändamål där man, förutom att tillvarata äldre med-borgares intressen, även skall verka för gemenskap, trygghet och trivsel inom föreningen.

Text: Sverker Jonasson
Foto/video: Nils Runberg & Bo Hansson