Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | Jordbävningen i Nepal

Jordbävningen i Nepal

Lions, som internationell hjälporganisation, är alltid beredd när dylika katastrofer inträffar. Så också nu.
Lions Club Bålsta vidarebefordrar bidrag till hjälp i Nepal. Använd bg 579-2957 och märk Nepal.
Klubbar i över 190 länder säkerställer att rätt hjälp kommer fram till de behövande.

Mvh
Lions Club Bålsta