Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | SPF Seniorerna i Centrum

SPF Seniorerna i Centrum

image

I september, varje år från och med 2008 har SPF visat upp sig i Bålsta Centrum. Det började med att förbundet önskade en landsomfattande manifestation där alla Sveriges SPF-föreningar skulle framträda offentligt under vecka 37. Förbundet stod då för diverse informationsmaterial. Efter ytterligare ett år tappade förbundet intresset men Håboföreningen har fortsatt med att söka kontakt med allmänheten en dag i september varje år.

Onsdagen den 23 september hade marknadskommittén, under Olle Attling, satt upp en monter just innanför övre entrén i Bålsta Centrum. Det var ju ett strategiskt val ty där passerar en stor del av Håbos seniorer på väg till ICAs rabattdag. I montern kunde intresserade få all viktig information om SPF Seniorerna samt såldes det mängder av lotter. De flesta tyvärr nitlotter.

Sverker Jonasson