Hem | Övriga Nyheter | Föreningsnytt | Nelly vann Lions fredsaffischtävling i Håbo!

Nelly vann Lions fredsaffischtävling i Håbo!

image

Varje år sponsrar lionklubbar över hela världen Lions fredsaffisch-tävling i lokala skolor och ungdomsgrupper. Det är en konsttävling för ungdomar i åldern 11-13 år. I tävlingen uppmuntras ungdomarna att uttrycka sin syn på fred i form av en affisch. Under mer än 25 år har miljoner ungdomar från nästan 100 länder deltagit i tävlingen.

Lions Club Bålsta har i år för första gången erbjudit skolungdomar i Håbo att delta i tävlingen, som detta år hade temat ”Sprid fred”. Ungdomarna fick tillfälle att påbörja skapandet redan under Håbo Festdag och skapandet har sedan fortsatt i skolorna under hela hös-ten.

I månadsskiftet oktober-november överlämnades ett glädjande stort antal bidrag till Lions Club Bålsta. Klubben hade engagerat Lasse Åberg som professionell och enväldig jury med uppgiften att utse de tre bästa bidragen. Varje affisch bedöms för sin originalitet, konst-närlighet och presentation av temat. Lasse menade att kvalitén var överraskande hög och jämn och att det inte var helt enkelt att välja de tre bästa.

Småningom fastnade Lasse emellertid för dessa tre:

Det vinnande bidraget (längst till vänster) är skapat av Nelly Sjö-ström på Västerängsskolan. På andra respektive tredje plats kom Ella Heimrich från Gransäterskolan (mitten) och Felicia Kanerva från Väs-terängsskolan (längst till höger).

Vinnaren får diplom och 1 500 kr från Lions Club Bålsta, medan tvåan och trean får diplom och 1 000 respektive 500 kr. Offentlig prisut-delning kommer att ske i samband med Lions luciafirande i Håbo.

Nellys vinnande bidrag går nu vidare och tävlar etappvis mot konkurren-terna i Uppland, Sverige och inter-nationellt. På den internationella nivån väljer en jury inom konst-, freds-, ungdoms-, utbildnings- och mediaområdena ut en vinnare av det stora priset och 23 hederspristagare. De internat-ionella vinnarna meddelas senast 1 februari. En internationell förstapristagare får USD 5 000 och en resa till en särskild utmärkelseceremoni. Alla de andra 23 vinnarna får ett pris på USD 500 dollar och ett he-dersdiplom.

Bo Hansson
Lions Club Bålsta