Hem | Övriga Nyheter | HåboPortalen | Den stora tråden om HåboPortalen som nyhetssida och forum

Den stora tråden om HåboPortalen som nyhetssida och forum

image

Sådärja, här kan alla som vill berömma eller klaga på HåboPortalen göra det. Det är högt i tak, men håll er till gängse umgängesregler som råder i samhället. Lika bra att vädra då Valet till kommunfullmäktige närmar sig och den politiska temperaturen lär stiga!

Kände att det behövs en separat tråd om just HåboPortalen, för mycket ros o ris hamnade i tråd med annat huvudämne. Det är lika bra att jag börjar från början och berättar återigen vad HåboPortalen är tänkt att vara:

Vad?
HåboPortalen, sedan 10 år i Håbo, har inga anställda skribenter, tanken är att det dina och andras insändare som står för innehållet här. Gräsrotsjournalistik när den är som bäst!
All material ska komma från er läsare, medborgare i Håbo kommun! Vill du läsa från andra? Då ska du skriva till andra! Vill du ha respekt? Då ska du ge respekt!

Sidan drivs av engagemang, och inte av annonsintäkter. Jag redigerar inlägg, bilder, bevakar kommentarer, letar nyheter när jag har tid, etc för jag tycker att det  är givande, både för mig och Håbo.

Vem?
HåboPortalen drivs av mig, privatpersonen Attila Gal, och inte av Håbo kommun. Min drivkraft är partipolitisk obunden.

Varför?
Jag tror på att HåboPortalen fyller en viktig funktion i Håbo. Förutom att alla föreningar kan skicka in sina nyheter, får alla möjlighet att yttra sig såväl via insändare som kommentarer, utan platsbegränsning, när som helst, varifrån som helst (med internetuppkoppling). Dessutom ser jag HåboPortalen som ett demokratiskt verktyg. att visa upp och bevaka den politiska och administrativa makten i kommunen.

Hur?
Jag kontaktade i ett tidigt skede alla föreningar som kan visa upp, berätta och rapportera om sin verksamhet, träffar, tävlingar etc. Jag letar ständigt efter nyheter som berör oss. Det finns några (ingen nämnd, ingen glömd) trogna skribenter, föreningar och fotografer som bidrar ständig till innehållet. Ett och annat kommer via kommunens pressmeddelanden. Vissa kommer via tips från allmänheten.
Vi vill och kan inte tävla med tex EnköpinsPosten om nyanserade nyheter och analyser, det är inte heller målet. Vår styrka är något helt annat.

Politik
Detta ämne förtjänar den största uppmärksamheten, då den genomsyrar nästa allt i Håbo kommun, engagerar många och får blodet att koka hos vissa.

I början av 2000-talet hade våra politiker ett uppsatt mål, att arrangera medborgardialog. Jag deltog på några, där, förutom våra politiker, deltog 2-3 medborgare, alltid samma personer, så denna initiativ gick i graven.

Där någonstans bestämde jag mig för att ge ett forum för våra politiker och medborgare där de kan samtala med varandra. Denna möjlighet fanns även i papperstidningen Bålsta-Bladet, men med platsbegränsing, utan möjlighet att diskutera i realtid och med uppdateringar en gång i veckan. Varför vänta en vecka eller två på svar? Dock har debattforumet där försvann nästan helt 2013, då Bladet började gallra drastiskt bland kritiska insändare/skribenter.

Våra politiker är fullt medvetna om denna unika möjlighet till dialog som HåboPortalen erbjuder dygnet runt, men få nyttjar. Moderaterna i Håbo deklarerade tidigt att de ska inte bemöta alla elaka insändare som riktades mot dem, främst i förra mandatperioden. Ingen insändare alls för den delen, för samtalsklimatet är elakt! Jag kallar det medborgarförakt. Några partier besvarar inlägg när de känner att de måste, medan andra ser detta som en möjlighet att visa upp sig. Hur dessa partier lyckas visar valet till kommunfullmäktige, var fjärde år. Ett stort eloge här främst för den bortgångna Tomas Alm, som brann för sin politik och deltog i debatten trots ibland massiv kritik. De blev det tredje största parti i Håbo 2010, men lyckades inte förvalta detta pga ... khm ... politiska rävspel, men det är en annan historia  Av dem nuvarande politikerna vill jag berömma Agneta Hägglund (S), som besvarar sakligt inlägg som berör hennes område. Det gjorde hon även som oppositionsråd under förra mandatperioden och gör även nu som kommunalråd. Även Owe Fröjd (BåP) får en eloge för sin vilja att debattera tots kritik ibland. Ungefär där har vi den debattsugna poltiska skaran samlad. Men var är resten? Fråga din politiker, varför han/hon inte syns i debatten!

Kommunhuset
Detta är ett kapitel för sig, den administrativa makten. De vill gärna jobba ostört, det ligger inte i deras intresse att medborgare ska få så mycket insyn. Det finns många där som avskyr HåboPortalen, men det finns även de som älskar HåboPortalen. Ingen av dessa skulle dock våga erkänna detta offentligt:) Av rädsla (???) misstänker jag, år 2014, i ett demokratiskt välutvecklat land. Jag har vid minst två tillfällen träffat tjänstemän på högre nivå, där jag föreslagit samarbete, för att få med även de i debatten, ge de möjlighet att vara med och ta fram forumregler etc, just för att sakliggöra debatten och kanalisera den, men det var och är bara tystnad från kommunhuset. Är inte det märkligt?

Debattklimatet
Detta är ett hett ämne, där jag råkar hamna i skottlinje. Varför för han/hon skriva så, varför tar jag inte bort inlägg, varför gallrar inte i meningar, varför bannar jag inte vissa människor? Mitt mål är att ha högt i tak, alla som namnger andra ska själva uppge sina namn.

Av erarenhet vet alla att människor är mest benägra att yttra sig när de är missnöjda och vill framföra sina klagomål. Det präglar även klimatet här. Visst vore det önskvärt med mer ros på dessa sidor! Samtidigt vet jag att en insändare som ignoreras av den politiska eller administrativa makten gör människorna ännu mer frustrerande, de blir ännu argare, författar ännu fler spaltmeter etc. Att tiga ihjäl vissa saker funkar inte i ett informationssamhälle.

Vissa avstår från att gå in i debatten, för motparten slutar aldrig, och ställer fler och fler frågor. Ja, vad kan man säga om det? Kanske det att jag erbjöd våra partier, samt kommunalrådet och kommunfullmäktiges ordförande (mandatperiod (2010-14) att tillsammans skapa forumregler för en saklig och för Håbo givande debatt. Och där är vi nu fortfarande....

Till sist...
Många personer drar parallell mellan mig som person och HåboPortalen. HåboPortalen är inte jag, uten det är debattklimatet i Håbo kommun i ett nötskal! En spegling av samhället vi lever i.

Så, upp till saklig debatt kära medborgare, fram med ris o ros och konstruktiva tankar!
Spara inte på bläcket!

Väl mött!

Attila Gal
HåboPortalen