Hem | Övriga Nyheter | Hälsa | Vårdval inom hörselrehabilitering ska ge ökad tillgänglighet

Vårdval inom hörselrehabilitering ska ge ökad tillgänglighet

– Det här innebär i klartext att det blir lättare för alla som behöver hörapparat. Det kommer inte att krävas någon remiss och de kommer att få fler vårdgivare att välja mellan, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Hittills har det funnits en upphandlad entreprenör för primär hörselrehabilitering. Avtalet löper ut 31 oktober 2011. För att öka valfriheten ska nu fler entreprenörer upphandlas. Samtidigt upphör kravet på remiss från husläkare. – Det är viktigt att vården fungerar i hela länet. Därför kommer vi att ge extra ersättning till vårdgivare som erbjuder hörselrehabilitering lokalt i Heby, Älvkarleby, Tierp, Östhammar och Håbo, säger Anna-Karin Klomp.

Uppskattningsvis 6 000 patienter besöker varje år den primära hörselrehabiliteringen. I början av hösten kommer landstinget att gå ut med ytterligare information.

Källa: Landstinget i Uppsala län