Hem | Övriga Nyheter | Hälsa | Sjukreselinje permanentas

Sjukreselinje permanentas

Sjukreselinjen inrättades på försök 2009 för att förbättra servicen och tillgängligheten till hälso- och sjukvård för invånarna i Bålsta och Knivsta. Försöket har nu utvärderats och visar att beläggningen har varit förhållandevis låg. I snitt reste 1,5 personer per tur och nästan hälften av de 1176 turer som fanns i tidtabellen kördes inte, eftersom det inte fanns någon passagerare att transportera.

För att minska kostnaderna ska sjukresorna i fortsättningen köras med taxifordon som kör enligt tidtabell i stället för bussar. Detta kommer också att minska miljöpåverkan, samtidigt som servicen för patienterna behålls eller förbättras.

En annan nyhet är att patienter från Håbo kommun som kallas till Akademiska sjukhuset kommer att få ett färdbevis för gratis tur- och returresa inom hela den ordinarie kollektivtrafiken den dag då de ska på sjuhusbesök. Det innebär att valfriheten ökar för den som har närmare till en ordinarie hållplats än till sjukreselinjens sträckning.

Källa: Landstinget i Uppsala Län