Hem | Övriga Nyheter | Hälsa | Hälsoäventyret blir en fast verksamhet

Hälsoäventyret blir en fast verksamhet

image

Håbo kommun och Landstinget i Uppsala län har beslutat att Hälsoäventyret i Håbo blir permanent från och med 2012. Hälsoäventyret har under sin treåriga projekttid varit en del av den ungdomssatsning som kommunen har.

Hälsoäventyret kommer att fortsätta arbeta för att stärka barn och ungdomars hälsa i kommunen genom den undervisnings- och utbildningsverksamhet de bedriver. På Hälsoäventyret möts prat, skratt, lek och allvar.

– Vi är väldigt glada och stolta över att Hälsoäventyret i Håbo blir en fast verksamhet. Det öppnar upp för nya långsiktiga insatser och vi ser mycket fram emot kommande händelserika år, säger Carina Hesse Bolin, verksamhetschef på Hälsoäventyret.

– Vi är mycket nöjda säger Charlotta Bjälkebring Carlsson, kommunens barn- och ungdomskoordinator. Hälsoäventyret i Håbo har under projekttiden haft 100 procentig måluppfyllelse och visat sig vara en unik plats för lärande. Vi ser mycket positivt på framtiden och att Hälsoäventyret kan medverka till i kommunens hälsoförebyggande arbete.

Hälsoäventyrets syfte och mål
Syftet med Hälsoäventyret i Håbo är att med olika pedagogiska metoder få elever i kommunen att förstå sambanden mellan kropp, hälsa, levnadsvanor och miljö samt att stödja kunskapsutvecklingen av hälsofrämjande levnadsvanor. Samtliga elever i årskurs 2, 6, 7 och 9 i Håbo har under året fått hälsoundervisning i program om kroppen, tobak, alkohol och kärlek.

Läs mer om Hälsoäventyret på www.habo.se/halsoaventyret eller på www.halsoaventyret.lul.se

Källa: Håbo kommun