Hem | Övriga Nyheter | Hälsa | Patientjournal - snart i en dator nära dig

Patientjournal - snart i en dator nära dig

image

Som första landsting i Sverige kommer Landstinget i Uppsala län under 2012 att ge patienterna tillgång till sina journaler via en ny e-tjänst. Om allt går enligt planerna ska alla länsinvånare med e-legitimation kunna ta del av journalerna från och med i höst.

-  Det här är  ett viktigt steg i utvecklingen av vården och kommer att stärka patienternas ställning, säger Ludvig Larsson (FP), landstingsråd med ansvar för IT-frågor.

Patienter kan redan idag begära ut utskrifter av sina journaler som de får hemskickade med posten. Under 2010 begärdes uppemot 11 000 journaler ut, vilket är en fördubbling jämfört med några år tidigare.

- Vi går mot en utveckling där patienterna engagerar sig allt mer i sin egen hälsa. Man vill komplettera vad doktorn säger med egen information och ta reda på mer om diagnoser och behandlingsmetoder. Därför är det naturligt att många också vill se vad det står i journalerna, säger Ludvig Larsson.

- Vi är nuförtiden vana vid att kunna sköta allt från att betala räkningar till att beställa tid för bilbesiktning via olika e-tjänster. Vi förväntar oss att kunna sköta våra vårdkontakter på samma sätt. Det här kommer också att underlätta för grupper som kan ha svårt att tillgodogöra sig pappersjournaler. Det gäller till exempel synskadade som har hjälpmedel som gör att de kan läsa innehållet om det finns i digital form, säger Ludvig Larsson.

Landstinget har under flera år arbetat med att utveckla vårdtjänster på nätet bland annat inom ramen för ”Mina vårdkontakter”. Den som har öppnat ett sådant konto kan redan nu beställa och ändra tid, förnya recept och lista sig hos husläkare.

En första prototyp för journaltjänsten har redan tagits fram och har testats i mindre skala på en husläkarmottagning under flera år. Under våren fortsätter utvecklingsarbetet i samverkan med vårdpersonal och ytterligare tester ska göras. Om allt går enligt planerna kommer den nya e-tjänsten att tas i drift för samtliga länsinvånare under andra halvåret 2012. I slutet av året ska även utomlänspatienter kunna få tillgång till sina journaler.

En förutsättning för att kunna använda e-tjänsten är att man har en så kallad e-legitimation, som utfärdas av bland annat bankerna.

- Vi har satt upp höga krav på säkerhet och utformat systemet så att det följer alla sekretessregler. Patienterna ska kunna känna sig lika trygga som när de använder sin Internetbank. De ska kunna lita på att uppgifterna inte hamnar i orätta händer, säger Benny Eklund, tf IT-direktör och projektledare.

Projektet har väckt intresse både i Sverige och internationellt. Under 2012-2014 kommer landstinget att leda ett EU-projekt med nio medverkande länder, som alla planerar eller håller på att införa liknande tjänster. Den 9-10 januari samlas projektdeltagarna till ett upptaktsmöte i Uppsala.