Hem | Övriga Nyheter | Hälsa | Håbo har fått 120 000 kronor i folkhälsomedel

Håbo har fått 120 000 kronor i folkhälsomedel

image

Håbo kommun har fått 120 000 kr för att genomföra en förebyggande hälsosatsning med interaktiva spel vid Gransäter-, Västerängs- och Slottsskolan. Projektet genomförs i samverkan mellan skolan, fritids och förskolan. Satsningen syftar till att främja hälsa och förebygga övervikt genom att stimulera till fysisk aktivitet.

– Jag vill tacka arbetsgruppen för ett bra arbete med ansökan, säger Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och ungdomskoordinator på Håbo kommun. Nu fortsätter arbetet ute på skolorna med att genomföra satsningen.

Studier visar att barn rör sig mindre och mindre vilket kan vara en av flera orsaker till att barnövervikten ökar. Projektet syftar till att motverka trenden med stillasittande datorspel genom introduktion av interaktiva rörelsespel, exempelvis Dance Dance Revolution och Xbox360-kinect, i skola, förskola och fritidshem. Studier visar att 24 minuters spelande resulterar i att 18 procent av den rekommenderade dagliga fysiska aktiviteten hos barn uppnås. De aktiva tv-spelen kan få de som annars är obekväma med fysisk aktivitet och mest sitter stilla vid datorn att röra på sig mer. Genom tekniken lär de sig spelregler och rörelsemönster och kan därmed bli mer bekväma i att ta steget till fysiska aktiviteter i ”verkligheten”. Satsningen är ett komplement till andra fysiska aktiviteter barn- och ungdomar har i och utanför skolan. Håbo kommuns folkhälsoarbete utgår från de nationella folkhälsomålen (prop. 2007/08:110). Tanken är att projektet ska bli en del av den ordinarie verksamheten och fungera som goda exempel för andra rektorsområden att ta efter, för att få nya målgrupper till att röra på sig mer.

Källa: Håbo kommun