Hem | Övriga Nyheter | Hälsa | Landstinget stoppar utbetalningar till Medpro Clinic

Landstinget stoppar utbetalningar till Medpro Clinic

image

Landstinget i Uppsala län har beslutat att tills vidare stoppa utbetalningarna till Medpro Clinic, som driver Bålsta Vårdcentral. Skälet är att MedPro inte har fullföljt betalningen av sina skulder. Ett pressmeddelande har gått ut och jag har samtalat med Jens Larsson, chefsjurist på Landstinget.

Enligt Jens Larsson, som är chefsjurist på Landstinget, är bolaget skyldiga Landstinget 18 mkr och man har under en längre tid fört samtal med företaget om hur de ska kunna betala det de är skyldiga. De skulle ha betalat 2 mkr idag ( 5 juni) och 2 mkr den 12 juni. Diskussioner förs med MedPro och man har kommit överens om en färdplan. Den 31 maj lovade MedPro att skicka dokumentation om denna färdplan, men ingen trovärdig sådan har kommit. Från landstingets sida vidtar man nu den naturliga åtgärden att tillämpa kvittning, enligt Jens Larsson. Det innebär att landstinget inte betalar ut någon vårdersättning till Medpro Clinic. I stället kommer motsvarande belopp att dras av frånföretagets skuld till landstinget. För patienterna innebär kvittningen inte någon skillnad utan Vårdcentralen håller fortsatt öppet. Landstinget har också begärt att Medpro Clinic inom 10 dagar ska betala samtliga skulder till landstinget. Från landstingets sida hoppas man fortfarande att MedPro ska kunna lösa finansieringen. Och enligt landstingets bedömning finns det goda möjligheter att driva den här verksamheten med överskott, säger Jens Larsson. ”Vi beklagar att vi är tvungna att vidta de här åtgärderna. Vi kommer att göra vårt yttersta för att säkerställa såväl patienternas vård som skattebetalarnas pengar”, säger Jens Larsson.

I mitt samtal med Jens Larsson kommer det fram två möjliga alternativ i det fall MedPro inte betalar sin skuld: A. En rekonstruktion av företaget och B. Konkurs.

I båda fallen tillsätts en förvaltare som ser till att verksamheten fortsätter fungera. Landstinget har en tydlig körplan klar i fall något av ovanstående alternativ skulle inträffa. För oss i Bålsta innebär denna körplan att vårdcentralen fortsätter sin verksamhet som tidigare. Alltså påverkas inte patienternas situation av vad som händer. Dock måste landstinget se till att överenskomna regler mellan MedPro och landstinget följs – inte minst av landstinget självt som ju hanterar skattebetalarnas pengar.

Slutligen, 3 st. företag har hört av sig för att få ta över verksamheten, bl.a. från den tidigare försäljningen av vårdcentralen för några år sedan.

Håkan Welin
Folkpartiet