Hem | Övriga Nyheter | Hälsa | Positiv förändring inom sjukvården i Håbo kommun

Positiv förändring inom sjukvården i Håbo kommun

image

Sedan hösten 2012 är det Familjeläkarna som står för Vårdcentralen i Bålsta centrum. Efter övertagandet från en konkursdrabbad vårdinrättning har det varit ett gediget arbete att arbeta upp förtroendet för en väl fungerande Vårdcentral hos invånarna i kommunen. Det har krävts mycket, både tid och pengar, att få personalen att känna stimulans och trivsel i sitt arbete, säger Jonas Thun, verksamhetschef och läkare hos Familjeläkarna i Bålsta, Håbo kommun.

– Nu tycker vi oss ha kommit långt i vårt arbete för en väl fungerande vårdcentral. I dagarna håller en omstrukturering på att växa fram, bland annat med omfördelning av lokaler. Något av det viktigaste, som vi ser det, är att få ett arbetsflöde i mottagningen som får patienterna att ”känna sig hemma” och välkomna när de besöker oss. I och med förändringen räknar vi med att alla som besöker Familjeläkarna i Bålsta skall känna att de får professionell och snabb hjälp vad de än har för problem, säger Jonas.

En trivsam arbetsplats ger nöjda patienter
Att det märks en förändring den senaste tiden går inte att ta miste på. Trots att det fortfarande rör sig hantverkare, med tillhörande oväsen och öppna dörrar, finns utrymme för ett vänligt och personligt mottagande. Till och med så att ledningen tar sig tid att reda upp missnöje från patienter som tidigare inte varit nöjda med den vård de fått. Med andra ord så ser det ut som att invånarna i Håbo kommun till slut fått den Vårdcentral de så väl förtjänar och är i behov av – Familjeläkarna i Bålsta.

Professionell hjälp i alla skeden av livet
Familjeläkarna erbjuder omsorgsfull vård för livets alla skeenden: från barnmorskemottagning och mödravård, BVC och barnläkare, ungdomsmottagning, till specialister inom allmänmedicin och äldremedicin. Där arbetar även gynekolog, ortopedläkare, sjukgymnaster, psykolog, kurator, dietist, diabetessköterska och sjuksköterskor med specialistutbildning. I dagarna har det även blivit klart att de öppnar en ögonmottagning lite längre fram i vår. Oavsett var i livet man befinner sig och vilken vård man är i behov av hjälper Familjeläkarna till.

Familjeläkarna värnar om HELA familjen
– Vi är mycket tacksamma för förtroendet att få ta hand om din och din familjs hälsa, och vi kan lova att alltid göra vårt bästa säger Jonas och fortsätter. Vi vill ge dig professionell vård genom hela livet med ett professionellt, vänligt och personligt bemötande. Vårt motto är att erbjuda våra patienter lika bra vård som vi vill ge våra egna familjer. Vi har kommit en bra bit på vägen: En stor majoritet av Bålstaborna och övriga delar av kommunen har valt Familjeläkarna som sin husläkarmottagning. Med orden ”jag ser fram mot en ny era inom läkarvården i Håbo kommun” avslutar Jonas vårt samtal.

Tommy Hildorsson