Jantelagen

image

Alla vet om den, ingen vill kännas vid den. I min klipplåda hittade jag JANTELAGEN. År 1933 skrev Norge-författaren Aksel Sandemoe romanen: "En flykting korsar sitt spår.”

Jante är ett litet samhälle i boken vilkas mentalitet med tiden har blivit liktydigt med mentaliteten i alla de skandinaviska länderna.

Hela lagen lyder enligt författaren som följer:
 
 Du skall inte tro att du är något.
 Du skall inte tro att du är lika god som vi.
 Du skall inte tro att du är klokare än vi.
 Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.
 Du skall inte tro att du vet mer än vi.
 Du skall inte tro att du är förmer än vi.
 Du skall inte tro att du duger något till.
 Du skall inte skratta åt oss.
 Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
 Du skall inte tro att du kan lära oss något

Göte Ingelman
Höll i saxen