Hem | Övriga Nyheter | Signerat Ingelman | Min längd är tre alnar och en tvärhand + 1 fingerbredd. Hur lång är Du?

Min längd är tre alnar och en tvärhand + 1 fingerbredd. Hur lång är Du?

image

Hur många gånger har inte du och jag i olika sammanhang använt uttrycket ”Det är synd om människan”? Strindbergs ord är fortfarande giltiga, men mest synd var det nog om de människor som förr skulle hålla reda på mått och vikt före 1889 då metersystemet infördes i vårt land.

Trots det nu gått mer än 100 år sedan det nya mått och viktsystemet infördes är det fortfarande en hel del av det gamla systemet som är i bruk. Vi talar i vissa sammanhang fortfarande om Tunnland och Tunna, om famnars djup och om alnar, fot och tum m.fl.

Jag minns den ambulerande fiskhandlaren från 1930-40 talet som vägde på ett besman och sålde strömning efter kannmått. Bonden äger fortfarande så och så många tunnland skog osv.

För ett antal år sedan då jag själv fortfarande var ”läskunnig” var jag ägare av Nordisk Familjebok 3:je upplaga år 1938. Jag roade mig att ta fram uppgifter om gamla mått och vikter som tidigare varit gällande och fann ett virrvarr av enheter som måste ha varit en djungel för de berörda. Idag är mycke endast intressant historia som många säkert vill veta något om. Från mina sparade anteckningar kommer som följer ett litet urval från förordnanden med ursprung delvis ända från 1600-talet:

1 Lispund = 8,5 kg. = 1/20 av 1 skeppspund.
1 Skålpund = 32 Lod. 1 Lod = 100 Ort.
1 Skålpund = 425,076 gram.
1  kg. = 2,3526 Skålpund.

Enl. svenskt viktsystem fram till 1885, var

1/32 Skålpund viktualievikt = 4 Kvintin =13,3 gram.
1 Lod = 1/24 Libra Medicinalis = ½ Uns = 4 Drachmer =
12 Skrupel = 240 Gran = 309 Ass = 14,85 Gram.

1 Tunnland = 56.000 kv. fot = 4.936 Kvm.
1 Hektar = 10.000 Kvm.
1 Spannmålstunna = 56 Kannor = 147 Liter.
1 Öltunna = 48 Kannor = 125,6 Liter.
1 Spann = ½ Tunna = 73,5 Liter.
1 Kanna rymdmått flytande vara = 2,617 Liter.
1 Kappe rymdmått torra varor = 4,58 Liter.
4 Kappar = 1 Skäl.
1  Skäl = 18,32 Liter.
4 Skäl = 1 Spann
8 Skäl = 1 Tunna.
En gammal mil = 6000 famnar = 18000 alnar = 36000 fot = 10 688 meter.
En fjärdingsväg var alltså 4 500 alnar.

(1889 infördes metersystemet. Då blev en nymil = 10 km. = 10 000 meter.)

En aln = 2 fot = 4 kvarter = 59,4 cm.
Ett steg = ½ famn = 90 cm.
En famn (lodning) = 6 fot = 3 alnar = 1,78 meter. (engelsk famn = 1,83 m.
En kabellängd = 100 famnar = 178 m. (senare 1/10 sjömil = 185,2 m.)
Ett stenkast = 50 steg = c:a 40-50 m.
En tvärhand = 4 tum = 8-10 cm. (angav t ex. isens tjocklek)
En fot = ½ aln = 2 kvarter = 12 tum = 29,69 cm. (England + USA  30,48 cm.)
En tum = 1/24 aln = 1/12 fot = 1/6 kvarter = 2,47 cm.
Ett kvarter = 1/4 aln = 6 tum = 14,84 cm.
En fingerbredd = 1,85 cm.
En tunna = 4 fjärding = 48 kannor = 125,6 liter.
Ett ankare = 1/4 Åm = 15 kannor = 39,25 liter.
En fjärding = 12 kannor = 31 liter.
En kanna = 2 stop = 2,6 liter.
Ett stop = 4 kvarter = ½ kanna = 1,3 lit.
Ett kvarter = 1/8 kanna = 1/4 stop = 4 jungfru = 32,7 cl.
En jungfru = 1/4 kvarter = 1/16 stop = 1/32 kanna = 8,2 cl.
Ett Fat eller en Åm = 4 ankare = 60 kannor = 157 liter.

Detta till lust och glädje för alla kalenderbitare, men håll med om att i och med metersystemets och andra förordnanden som infördes 1889 blev det med ens lite mindre synd om människan, eller hur?

Göte Ingelman
2012