Hem | Övriga Nyheter | Kommunalrådets krönika | Nu är äntligen den efterlängtade sommaren här!

Nu är äntligen den efterlängtade sommaren här!

image

(Krönika av Agneta Hägglund (S), kommunalråd) Visst är det en underbar tid som vi nu går till mötes. Tänk på alla ljusa och ljumna sommarkvällar som jag hoppas att vi alla får njuta av framöver. Det har varit en intensiv men rolig vår och mycket har hänt och mycket kommer att fortsätta hända.

Vi kommer att få vara med om en ”resa” som är få förunnat att uppleva. Jag tänker givetvis på det nya centrum vi ska bygga. Ett mer välkomnande centrum med bostäder, affärer, kontorslokaler och ett helt nytt resecentrum. Vi har tagit beslut om att påbörja två detaljplaner för utformningen, vi har anställt en projektledare för projektet och vi har kontakter med många entreprenörer. Vi är igång!

Vi har ett avtal med Kilenkrysset om marköverlåtelse och exploatering av 310 000 kvm i Logistik Bålsta. Detta mina vänner kommer att innebära minst 500 arbetstillfällen till vår kommun Mycket arbete och ytterligare beslut av olika slag krävs dock.

Den 18 juni invigde jag vårt efterlängtade Solängens äldreboende. 40 platser i fantastisk miljö för våra äldre. Jag hoppas att de som kommer att bo där får många underbara dagar i den miljön, för det är fantastisk fint både ute och inne.

Vi har från 1 juni öppnat ett kontaktcenter i kommunen, vilket jag är oerhört glad över. Nu blir vi ännu mer tillgängliga för våra medborgare.

Jag har tidigare berättat om fullmäktiges övergripande mål som antogs 2012 och som bla innehåller målet att öka förtroendet för Håbo kommun. Efter det så har vi genomfört två SCB medborgarundersökningar, en under våren 2012 och ytterligare en under våren 2013. Det är en mycket glädjande läsning. Vi har ökat i alla delar, alla verksamheter har gått uppåt och inte minst kontakt, information, påverkan och förtroende. Jämför man årets resultat mot 2010 års undersökning så är ökningen ännu mer påtaglig. Väldigt roligt och nu gäller det att  fortsätta ett enträget arbete med att bli ännu bättre.

Bostadsbyggandet som är en av våra stora utmaningar fortskrider som planerat. Inflyttning under första halvåret 2014 på Dalvägen, totalt 52 lägenheter. I september hoppas vi ta beslut om utställning av detaljplanen för ”Glastomten” och där kan det bli ytterligare cirka 100 lägenheter. Dessutom överväger Håbo hus att köpa mark av kommunen vid Väppeby som skulle kunna resultera i drygt 50 lägenheter till. Projektet vid Kalmar Livs fortsätter med några hundra lägenheter och under 2014 kommer förmodligen byggnationen i Frösundavik igång.

Fullmäktige beslöt på senaste sammanträdet att köpa industrimark i Draget av Skanska och Skanska kommer att köpa mark för bostäder av kommunen för byggandet av bl.a BoKlok lägenheter. Så vi har kommit en bra bit på väg när det gäller bostadsbyggandet men mer ska det bli!

Vi har också beslutat om budget 2014 vid senaste fullmäktigesammanträdet och jag tänkte bara nämna några satsningar.
•    kontaktcentret förstärks, främst för att möta efterfrågan mot finskt förvaltningsområde
•    Webbplatsen byggs om för att öka tillgängligheten för människor med funktionshinder.
•    SL kort till alla våra gymnasieelever.
•    Minska barngrupperna i förskolan /fritids
•    Utökning av tjänsterna vid öppna förskolan
•    Satsning på ett demensteam.
•    Ledsagning

Totalt så har det fördelats ut drygt 33 miljoner kronor i förhållande till 2012 års budget.
2014 kommer att bli ett tufft ekonomiskt år, men vi kommer att göra allt vi kan för att ha vår ekonomin i balans.

Arbetet med vår vision ”Mitt Håbo 2030” fortsätter. Vi har fått ett fantastiskt gensvar från våra medborgare och det har genomförts ett antal olika aktiviteter. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet och vår slutliga vision.

Jag vill avsluta med ett kinesiskt ordspråk: ”Förlorat guld kan återfås, aldrig förlorad tid.

Jag önskar alla en riktigt skön och vilsam sommar, med mycket sol och bad och lite mygg.

Agneta Hägglund (S)
Kommunalråd