Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Så gick det för Håbo 2010

Så gick det för Håbo 2010

image

Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Svaren på dessa frågor och fler hittar du i årsredovisningen för 2010.

Nyhet för i år är att den även finns sammanfattad i en kortare version.

År 2010 fick Håbo kommun ett överskott på 18,2 miljoner kronor. Det var 14 miljoner mer än vad vi räknade med i budgeten. Överskottet berodde främst på att skatteintäkterna var 14 miljoner högre än väntat. Håbo fick också totalt 35 miljoner i statsbidrag och inkomstutjämning. Av dessa var 19 miljoner ett särskilt konjunkturstöd.

Alla nämnder utom en fick underskott, med totalt drygt 11 miljoner.

Håbo uppfyllde de finansiella målen. Dessa mål handlar om att minska låneskulden och att vi ska betala investeringar med egna pengar. Hälften av de 86 olika nämndsmålen uppfylldes.

Ladda ned eller beställ ditt exemplar av årsredovisningen i sin helhet eller i korthet via någon av nedanstående länkar.

Beställ tryckt version av årsredovisningen

Årsredovisning 2010 (pdf, 2Mb)