Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Kommunvägledare för utökad service

Kommunvägledare för utökad service

image

Nu finns en kommunvägledare på plats för att snabbt och enkelt ge information och vägledning i vanliga rutinfrågor. Du når kommunvägledaren enklast per telefon via kommunens växel 0171- 525 00

Kommunvägledaren hjälper dig med många vanliga rutinfrågor inom skola och olika omsorgsområden. Du kan få svar på praktiska frågor, hjälp att hitta relevant information eller vägledning i hur du ska fylla i rätt blankett. Kontakt med kommunvägledaren kräver ingen tidsbokning - det är bara att ringa 0171-525 00.

Gällande barnomsorg och grund-/gymnasieskola kan du bland annat få information om hur man ansöker om förskoleplats, vilken förskola/skola som ligger närmast det egna boendet, hur man byter skola eller vilka lovdagar som gäller under skolåret. Du kan även snabbt få svar på frågor om hur man ansöker till musikskolan och information om vad som finns att göra på biblioteket.

Vanliga frågor inom äldreomsorgen som kommunvägledaren snabbt kan ge svar på är exempelvis hur man ansöker om hemtjänst eller trygghetslarm, vilka äldreboenden det finns och hur man ansöker om en plats där.

Du kan även få information och vägledning i omsorgsfrågor som bland annat hur man ansöker om färdtjänst, särskilt boende eller försörjningsstöd.

Vid specialfrågor eller mer omfattande ärenden hjälper kommunvägledaren dig att komma i kontakt med rätt handläggare.