Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Ny tillförordnad förvaltningschef på Miljö- och teknikförvaltningen

Ny tillförordnad förvaltningschef på Miljö- och teknikförvaltningen

image

Personal och förhandlingsutskottet utsåg i tisdags Anders Almroth till tillförordnad förvaltningschef för miljö- och teknikförvaltningen. Anders tillträder i dag den 1 september. Tillförordnandet sträcker sig fram till och med 30 juni 2012.

Anders började i Håbo kommun den 1 april 2008 som controller och har i huvudsak jobbat mot Miljö- och teknikförvaltningen. Sedan den 8 november 2010 har Anders haft ett delat tillförordnande som chef för Miljö- och teknikförvaltningen tillsammans med Louise Lightowler och Klas Ljungberg. Louise och Klas avslutar därigenom deras tillförordnandeskap.

– Miljö- och teknikförvaltningen har en väldigt bred verksamhet. Här hanterar vi bygglov, produktion av skolluncher, lokalvård, avfallshantering, produktion av vatten och skötsel av gator och fastigheter med mera, säger Anders. För mig är det viktigt att alla medarbetare känner att de tillhör en förvaltning, men även att de tillhör en ännu större organisation, Håbo kommun. Genom öppenhet, kommunikation och ansvarstagande anser jag att vi kan skapa en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, vilket även bidrar till en bättre kvalitet för medborgarna och företagen.