Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Utredning om Mälarbanan presenterades

Utredning om Mälarbanan presenterades

image

8 minuter kortare restid, fler avgångar och mindre risk för störningar! Det är några av de förbättringar som de tusentals pendlare som dagligen reser med Mälarbanan kommer att få glädje av den dagen fyrspårsutbyggnaden Barkarby – Tomteboda står klar.

Dessutom ökar deras möjligheter att hitta ”rätt” arbete, att utbilda sig, att få högre inkomst och att hitta en bostad inom rimligt avstånd till sin arbetsplats.

– Med en utbyggnad av Mälarbanan kan Stockholm – Mälardalen fortsätta att växa och utvecklas medan tidsavstånden inom regionen minskar. Det blir mer attraktivt att bosätta sig utanför storstäderna och pendla in till arbetet och tvärtom kan fler från storstäderna välja att pendla utåt i regionen. Detta konstaterar berörda kommuner och län inom ABCU-samarbetet* i ett samlat uttalande.

Om man istället väljer att vänta i 13 år med utbyggnaden går samhället och alla medborgare miste om ca 13,5 miljarder kronor! Kostnaden av en senareläggning överstiger avsevärt byggkostnaden och innebär något förenklat att samhället får bekosta utbyggnaden i det närmaste två gånger. Detta beskrivs tydligt i utredningen ”Vad kostar det att vänta?” som tagits fram av ABCU-samarbetet och presenterades för bland annat Trafikverket på ett möte i Bålsta under tisdagen.

Utredningen visar bland annat följande:
–    • Utan en komplett fyrspårsutbyggnad kan inte Citybanans potential tas tillvara fullt ut.
–    • Förseningseffekterna, såväl de samhällsekonomiska som de regionalekonomiska, med att skjuta upp fyrspåret från Barkarby till Tomteboda överstiger vida byggkostnaderna.
–    • Beräkningar visar att det kostar 13,5 miljarder kronor att vänta med en utbyggnad av Mälarbanan i 13 år, vilket en förskjutning i enlighet med Trafikverkets hittillsvarande planering skulle innebära.
–    • En utbyggnad av Mälarbanan skulle innebära stora vinster för samhället och regionen vad gäller t ex restider, ökad turtäthet, bättre kapacitet och tillgänglighet, bättre utveckling för näringslivet, ökad tillgänglighet mellan olika arbetsmarknads‐ och bostadsmarknader, bättre kompetensförsörjning mm.

*I ABCU-samarbetet deltar Stockholms läns landsting, (tillväxt, miljö och regionplanering), Regionförbundet Uppsala län, Storstockholms Lokaltrafik samt kommunerna Västerås, Enköping, Håbo, Upplands-Bro, Järfälla, Sundbyberg och Stockholm.

Rapport Vad kostar det att vänta?  

Visa dokumentet i ett nytt fönster   Kontaktlista ABCU-samarbetet