Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Barn – och ungdomsvården i Håbo undersökt

Barn – och ungdomsvården i Håbo undersökt

image

I förra veckan (vecka 38) publicerade Socialstyrelsen resultatet från undersökningen Öppna jämförelser 2011 barn och unga. Håbo kommun fick ett mycket gott betyg när det gäller socialtjänstens barn – och ungdomsvård vid en jämförelse med övriga kommuner i Sverige. Håbo är bäst i länet och bland de bästa i Sverige.

Socialstyrelsen har i undersökningen ställt frågor till Sveriges alla kommuners socialtjänst kring 1) helhetssyn och samordning, 2) trygghet och säkerhet, 3) kunskapsbaserad verksamhet, samt 4) tillgänglighet.

På totalt tolv frågor kunde socialtjänsten i Håbo svara ja på tio, vilket är högsta siffran i länet, och är ett av de 19 bästa resultaten av totalt 348 kommuner och stadsdelar i Sverige.

Det som Håbo kommun förbättrat sedan förra årets jämförelse är bland annat att förvaltningen nu har en upprättad plan för både familjehemmens och handläggarnas kompetensutveckling.

Det Håbo fortfarande saknar är riktlinjer som stödjer användandet av standardiserade bedömningsinstrument såsom intervjuformulär och självskattningsformulär inom barn och ungdomsvården. För ungdomar med missbruksproblematik använder Håbo ett av Socialstyrelsens rekommenderade bedömningsinstrument, men generellt har förvaltningen hittills främst satsat på ett systemteoretiskt förhållningssätt i arbetet, vilket bland annat innebär att nätverksmöten oftare används för att hitta resurser och förmågor i det egna nätverket.

Socialstyrelsen lyfter fram betydelsen av en mer standardiserad bedömning av barnets/den unges situation före och efter en stödinsats. Som ett led i den utvecklingen har socialtjänstens öppenvård i Håbo börjat använda Journal Digital, vilket mäter den unges egen uppfattning av sin situation innan och efter den egna öppenvårdens insatser.

Socialstyrelsen har också granskat kommunernas webbsida avseende information om den sociala barn- och ungdomsvården. Elva olika typer av uppgifter eftersöktes, varav Håbos webbsida enbart saknade en. I granskningen fanns inte information om hur den enskilde ska göra för att överklaga ett beslut inom barn- och ungdomsvården. Detta är nu åtgärdat.

Källa: Håbo kommun

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida