Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | IT-satsning i kommunala skolor

IT-satsning i kommunala skolor

image

Alla elever i de högre årskurserna får egna datorer och datortätheten ökar väsentligt i de lägre årskurserna.

IT-satsningen som påbörjades 2010 börjar nu bli verklig för många elever och lärare. Projektet har fram tills nyligen handlat mycket om att modernisera utrustningen för datakommunikation, lagringskapacitet, programvaror och allt annat som hör IT-infrastrukturen till. Gransäterskolan har varit pilotskola och årskurs 6 fick redan för ett år sedan de första datorerna . Just nu pågår installation och utdelning av datorer till övriga skolor.
Höga ambitioner

Kommunen har ambitionen och målsättningen att förse alla elever i de högre årskurserna med egna datorer och att öka datortätheten i de lägre. Samtliga lärare kommer att få en egen dator. Detta är en satsning som är relativt unik i skolvärlden och som vi ska vara mycket stolta över.

Konkret i antal datorer innebär detta att:

    Årskurs 6-9 kommer att ha 1 dator/elev
    Årskurs 3-5 kommer att ha 1 dator/3 elever
    Förskoleklass till årskurs 2 kommer att ha 1 dator/5 elever.
    Förskolan kommer att ha 1 dator/avdelning

Källa: Håbo kommun