Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Håbo kommun får stöd för hållbart stadsbyggnadsprojekt

Håbo kommun får stöd för hållbart stadsbyggnadsprojekt

image

Håbo har fått planeringsstöd från Delegationen för Hållbara Städer. Håbo får 150 000 kronor i stöd för ett projekt som främjar grönt vardagsresande hos medborgarna.

Håbo kommun har som mål att bli en Fossilbränslefri kommun. Den största utmaningen för att nå målet är att minska utsläppen från transporter. För att minska vardagsresandet med bil måste förutsättningarna för att gå, cykla och åka kollektivt förbättras.

- Vi är stolta över att utvecklingen av Bålsta centrum valts ut som ett av 27 projekt, säger Svante Guterstam, planarkitekt på Håbo kommun. Stödet kommer att bidra till att stärka centrumutvecklingens hållbarhetsprofil samt skapa uppmärksamhet för vårt arbete med dessa frågor.
Delegationen för hållbara städer stöder projekt där nya attraktiva stadsmiljöer går hand i hand med förbättrad miljö, sammanhållning människor emellan och strävan efter ett minimum av klimatpåverkan.

- Detta stöd ger oss en extra skjuts i arbetet med att finna nya lösningar för att minska utsläppen från transporterna i Håbo, säger Agneta Hägglund, Kommunalråd.

Bakgrund
Delegationen för hållbara städer har regeringens uppdrag att under perioden 2009-2012 besluta om ett statligt stöd på totalt 380 miljoner kronor till utveckling av hållbara städer. Stödet ska stimulera hållbara stadsbyggnadsprojekt som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara stadsmiljöer skapas.
Under 2011 fick Delegationen in totalt 62 ansökningar om stöd till planeringsprojekt, där 31 valdes ut för fördjupad bedömning. Den 8 december beslutade Delegationen för hållbara städer att dela ut 15 miljoner kronor till 27 planeringsprojekt med tydlig hållbarhetsprofil.