Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Detaljplaneprogram för Gröna Dalen

Detaljplaneprogram för Gröna Dalen

image

Planavdelningen har fått i uppdrag av politikerna att ta fram ett detaljplaneprogram för Gröna Dalen. En del av Gröna Dalen föreslås bli en stor stadspark som binder ihop centrum med Mälaren.

En stadspark är ett grönområde som ligger centralt i en stad eller tätort. Några exempel på innehåll kan vara odlingar, stora öppna fält för olika aktiviteter, planteringar och motionsspår. Några utvalda av Gröna dalens programområde föreslås utredas för bebyggelse.


Programområde för Gröna dalen

Om Gröna dalen blir en park, hur vill du använda den? Lämna dina synpunkter!

Mer om planprocessen

Mer om vad en detaljplan är


Källa: Håbo kommun