Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Omsorg på obekväm arbetstid

Omsorg på obekväm arbetstid

image

Från och med 1 maj 2012 erbjuder Håbo kommun omsorg på obekväm arbetstid för familjer som av olika anledningar har svårigheter att få familjelivet och arbete att gå ihop.

Det är föräldrarna själva som hittar och föreslår en lämplig person, vilket kan vara en vän, släkting eller granne, som Håbo kommun avlönar för att ta hand om barnet i dess hemmiljö medan föräldrarna är på jobbet. 
För de som har svårt att få tag i en lämplig person kommer Håbo kommun att från och med1 augusti 2012 erbjuda pedagogisk omsorg som håller öppet kvällar, nätter och helger där en dagbarnvårdare tar emot barnen i sitt hem.
Familjer som är intresserade utav denna tjänst ska fylla i anmälningsblanketten som finns att ladda ner här nedan, samt bifoga arbetsintyg, arbetsschema och eventuellt andra intyg som stärker familjens behov och skicka dessa till Håbo kommun.

Blankett

Regler och rutiner

Källa: Håbo kommun