Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Ny gatuchef i Håbo

Ny gatuchef i Håbo

image

Håbo kommun har en ny gatuchef, Ulla Lindroth Andersson.

Tidigare gatuchefen Arne Andersson initierade under 2011 en kompetensöverföring till den då biträdande gatuchefen Ulla Lindroth Andersson. Kompetensöverföringen är nu genomförd och Ulla har börjat jobba som gatuchef samtidigt som Arne Andersson övergått till att jobba som biträdande gatuchef.

- Chefer är generellt svåra att rekrytera och med det här upplägget har vi lyckats behålla den tidigare gatuchefen, samtidigt som vi utvecklat en av våra medarbetare, säger förvaltningschef Anders Almroth.

Källa: Håbo kommun