Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Anders Almroth förordnad förvaltningschef på Miljö- och teknik

Anders Almroth förordnad förvaltningschef på Miljö- och teknik

image

Personal och förhandlingsutskottet har utsett Anders Almroth till förordnad förvaltningschef för miljö- och teknikförvaltningen. Anders började i Håbo kommun den 1 april 2008 som controller och har i huvudsak jobbat mot Miljö- och teknikförvaltningen.

Sedan den 8 november 2010 har Anders arbetat som tillförordnad chef för Miljö- och teknikförvaltningen. Tjänsten övergår nu i ett förordnande som sträcker sig fram till och med 31 december 2014.

– Det som verkligen är utmanade i mitt jobb är att miljö- och teknikförvaltningen har en så bred och varierande verksamhet, säger Anders. Medarbetarna på förvaltningen hanterar allt ifrån bygglov, tillagning av skolluncher, lokalvård, avfallshantering, produktion av vatten till skötsel av gator och fastigheter. För mig är det viktigt att alla medarbetare känner att de tillhör en förvaltning, men även att de tillhör en ännu större organisation, Håbo kommun.
Mitt mål är att medarbetarna ska uppleva sitt jobb som meningsfullt, för att det ska var möjligt måste den enskilde medarbetaren ha god kunskap om organisations roll, uppdrag och mål. Om vi lyckas med det är jag övertygad om att vi kommer att kunna erbjuda bättre service med högre kvalitet till de som bor och verkar i Håbo.

Håbo kommun