Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Skolanställd dömd för våldtäkt, sexuellt ofredande och sexuellt tvång

Skolanställd dömd för våldtäkt, sexuellt ofredande och sexuellt tvång

- Det har varit en påfrestande tid för alla inblandade sedan vi i november i fjol fick kännedom om de första misstankarna om att en av våra anställda förgripit sig på en av våra elever. Med dagens dom så kan vi få någon typ av avslut och fokusera på att läka såren och gå vidare, kommenterar bildningschef Hans Elmehed dagens dom.

- Som jag sagt tidigare har vårt fokus under hela den här processen varit att ge elever, föräldrar och personal i berörd verksamhet det extra stöd som de behöver. Det ändras inte på något sätt utan det extra stödet kommer att finnas kvar, fortsätter Hans.
- Vi ber alla att även fortsättningsvis visa hänsyn och inte störa de drabbade familjerna och skolverksamheten utan ge elever, föräldrar och personal den lugna och trygga miljön de så väl behöver, avslutar Hans.
En genomgång av rutiner, från rekrytering och introduktion till löpande rutiner i verksamheten har genomförts. Tyvärr har genomgången inte gett några svar eller förklaringar till hur detta kunde ske. Inte heller de experter som anlitats har funnit något som hade kunnat göras annorlunda.

Samma dag som misstankarna blev kända stängdes den dömde omedelbart av från sin tjänst och en polisanmälan gjordes. Håbo kommun har under hela utredningen samarbetat med polisen för att underlätta förhör och tillgång till handlingar.
Den arbetsrättsliga utredningen som legat vilande i väntan på dom kommer nu att återupptas och avslutas så snart som det är möjligt.

Håbo kommun

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Öppet brev från föräldrarna till de drabbade ungdomarna

Vi ber åter igen massmedia att visa hänsyn mot våra barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp av en anställd på skolan. Dom i ärendet har fallit idag. Rättegången har varit en oerhörd prövning för alla i våra familjer, personal och nära. Hela händelsen har påverkat allas dagliga liv och satt djupa spår i en vardag som redan är fylld av utmaningar genom våra barns funktionshinder.

Våra barn kämpar varje dag med sin vardag, vilket gör deras tillvaro mer komplex och nu har deras tillvaro fyllts med förvirring, sorg och otrygghet. Det kommer att ta lång tid att bearbeta detta trauma och vi behöver all vår kraft för att hjälpa våra barn. Därför ber vi er åter igen respektera vår situation och ge oss det utrymme och privata sfär som detta kräver. Förutsättningen för deras välmående är en lugn och trygg miljö.

Våra barn går i samtalsterapi hos psykologen Olof Risberg. Idag säger han att: ”Förvirringen hos de drabbade ungdomarna är stor. De är djupt kränkta och ledsna över att en person som de var beroende av har skadat dem. I terapin förstår de mer och mer vad som egentligen har hänt. Deras psykiska mående är idag inte gott, de är väldigt ledsna och arga över det som skett.”

Tiden fram till och under rättegången har tagit mycket hårt på våra krafter och vägen till läkning är lång. Därför ber vi er att respektera vår integritet och även visa hänsyn mot alla på skolan.

Skolan har agerat mycket korrekt efter att de fick information om övergreppen. De har gett oss sitt fulla stöd genom att ordna samtalshjälp och stöttat oss i processen. Vårt förtroende för skolan är orubbat. Polisen och tingsrätten har bemött oss med stor respekt och anpassat sina arbetsmetoder till våra barns funktionshinder.

Vi vill även be er att visa hänsyn mot den dömdes familj.

De drabbade ungdomarnas föräldrar