Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Antilangningskampanj inför skolavslutningen

Antilangningskampanj inför skolavslutningen

image

Håbo kommun kommer att dela flygblad och informera utanför Systembolaget måndag den 11 juni kl 12-15.

Kommunen kommer att dela ut ett flygblad som folkhälsoinstitutet gjort, Tänk Om, som man även gjorde inför Valborg. Man har även författat ett öppet föräldrabrev ( se nedan) som man kommer att dela ut.
Föräldrabrevet kommer även att spridas digitalt till föräldrar via skolan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hej tonårsföräldrar i Håbo            

Nu vid skolavslutningen - är ett tillfälle då vi vet att många tonåringar dricker alkohol för först gången.
Vi vill nå dig, eftersom du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv.

Liv och Hälsa studien 2011, visar att 16,3 procent av pojkarna och 22,6 procent av flickorna i åk 9, säger sig berusningsdricka en gång per månad eller mer. De flesta eleverna, 55,3 procent av pojkarna och 47,6 procent av flickorna i åk 9, har inte druckit alkohol det senaste året.

Sambandet mellan alkohol, ohälsa och våld är starkt – i 6 misshandelsfall av 10 har förövaren varit påverkad av alkohol. Ungdomar löper större risk att utsättas för våld om de själva har druckit alkohol.

Forskning visar att föräldrar är viktiga förebilder som i hög grad påverkar barnens alkoholdebut och vanor. De föräldrar som inte bjuder på alkohol hemma - inte köper ut och inte accepterar något som helst drickande före 18 års ålder, bidrar till att tonåringar börjar dricka senare, att de dricker mindre och får färre problem kopplade till alkohol senare i livet.

Tonåringar som bjuds på eller förses med alkohol av sina föräldrar eller äldre syskon eller kompisar dricker betydligt mer än andra ungdomar utanför hemmet.

Det är det en myt att föräldrar som bjuder sin tonåring på alkohol hemma eller köper ut till skolavslutningen hjälper sina barn till ett sundare drickande eller skyddar dem mot farlig langad sprit.
 
Inför skolavslutningen genomför Håbo kommun med Bålstapolarna, i samverkan med Polis och nattvandrare, en informationsinsats mot langning, TÄNK OM. Syftet är att förmedla kunskap till föräldrar kring tonåringar och alkohol.

Många skolor gör värdefulla insatser för att mobilisera föräldrar i det alkoholförebyggande arbetet. I skolan möts föräldrar och kan på föräldramöte komma överens om ”vi accepterar inte att våra ungdomar dricker alkohol”. I vissa skolor formuleras det i klasskontrakt och man uppmuntrar varandra till nattvandring.

Vi vill därför be dig att passa på att prata lite extra med din tonåring om alkohol inför skolavslutningen. Prata också gärna med dem som fyllt 20 år i din tonårings närhet. Det är nämligen så att tonåringar främst får alkohol från kompisar och kompisars syskon, Prata också med de andra föräldrarna i skolan och t.ex. inom idrottsföreningen om hur viktigt det är att skapa gemensamma gränser kring alkohol för tonåringar.

Värna din tonåring - bjud inte - köp inte ut - nattvandra!                                                

Tack på förhand

Läs mer om kampanjen på: www.tänkom.nu, www.tonårsparlören.se, www.nattvandring.nu/balsta