Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Sönderslagna fönster på Futurum

Sönderslagna fönster på Futurum

Skadegörelsen omfattar yttre rutor i skolans treglasfönster. Sammanlagt har 42 rutor krossats. Saken är polisanmäld och arbetet med att få fönstren lagade är påbörjat.

Källa: Håbo kommun