Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Ny vision för Håbo kommun

Ny vision för Håbo kommun

image

Nu börjar arbetet med att ta fram en ny vision för Håbo kommun. Visionen ska vara en gemensam utgångspunkt för kommunens utveckling. Det blir en viljeyttring om kommunens färdväg och en övergripande strategi för arbetet inom samtliga verksamhetsområden.

- Vi behöver en ny vision i Håbo kommun, säger Fredrik Holmgren, samhällsplanerare och projektledare för visionsarbetet. Med en vision på plats behöver vi inte uppfinna hjulet varje gång en ny plan, policy eller strategi ska fram. Det blir ett viktigt strategiskt verktyg för kommande planering och hjälper oss även att effektivisera det strategiska arbetet.

Arbetet med att ta fram den nya visionen kommer att pågå under cirka ett år. Det leds av plan- och utvecklingsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning. I projektet arbetar en politisk beredning med deltagare från alla politiska partier som har en plats i kommunfullmäktige. Politikerna understöds av en tjänstemannagrupp med deltagare från kommunens förvaltningar.

Projektplanen för visionen antogs av kommunfullmäktige 24 september. Visionsarbetet inleds i oktober 2012 och kommer att pågå under större delen av 2013. Förhoppningen är att ha en ny vision klar och antagen till slutet av nästa år.

Läs mer på: www.habo.se/vision

Källa: Håbo kommun