Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Blåvita studier för blågul personal

Blåvita studier för blågul personal

image

Personal inom äldreomsorgen i Håbo kommun lär sig finska. Med början onsdagen den 10 oktober kommer tio vetgiriga personer från äldreomsorgen och hemtjänsten att sitta i skolbänken på Håbo bibliotek. Målet är att lära sig grundläggande kunskaper i språket samt fraser på finska som är användbara inom omsorgen.

Kursen i finska genomförs under åtta onsdagar under hösten. Lärare är Merja-Liisa Heikkinen från Finlandsinstitutet i Stockholm. Hon är en välmeriterad lärare med lång och mångsidig erfarenhet från kunskapsöverföring med finska förtecken.
Förslaget om nybörjarfinska för svensk äldreomsorgspersonal väcktes vid det sverigefinska samrådsmötet i maj i år. Demenssjuka som är finskspråkiga och som kanske tappat sina kunskaper i svenska helt skulle uppleva att personalens trevliga bemötande blev ännu bättre, om personalen lärde sig enkla finska fraser, menade man vid samrådsmötet. 

Håbo kommun tillhör finskt förvaltningsområde. Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har personer som tillhör den finska minoriteten rätt till äldreomsorg helt eller delvis på sitt minoritetsspråk, om kommunen tillhör förvaltningsområdet.

Det är sju deltagare från personalen på Dalängens demensboende och tre deltagare från hemtjänstpersonalen som kommer att lära sig att tala finska. Kursen bekostas av det statsbidrag till finskt förvaltningsområde som Håbo kommun får årligen.
– Det är glädjande att vi i kommunen nu genom denna språkkurs ytterligare kommer att kunna stärka den finska minoritetens rätt till finskspråkig äldreomsorg och hemtjänst, säger Thomas Brandell, socialchef i Håbo kommun.

Plats: Håbo bibliotek
Kursstart: onsdagen den 10 oktober klockan 18.15-19.45

Källa: Håbo kommun