Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Dagens köp är morgondagens sopor - Håbo kommun uppmärksammar avfallsminimering

Dagens köp är morgondagens sopor - Håbo kommun uppmärksammar avfallsminimering

image

Den 24 november uppmärksammar Håbo kommun hur avfallsmängder kan minimeras genom miljösmartare konsumtion.

Sverige är ett av de länder i världen som producerar mest avfall och avfallsmängderna ökar. Det vi kan bli bättre på är att förändra vårt konsumtionsmönster och återvinna mer. ”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som sedan 2009 pågått en vecka i november. Inspirerade av projektet uppmärksammar Håbo kommun miljösmartare konsumtion med tips och förfriskningar på återvinningscentralen den 24 november. Hos återvinningscentralen i Västerskog lämnas en stor del av Håbobornas förpackningar, grovavfall, elavfall, returpapper och farliga avfall.

– Sopor kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. Det som lämnas in till oss och som kan återvinnas blir nya produkter och det som kan vara farligt tas om hand på ett miljöriktigt sätt. I återvinningscentralens bytesbod kan du dessutom byta saker som du tänkt kasta men som är hela, rena och fungerande, berättar VA-och avfallschef Anna Darpe.
  
Plats: Återvinningscentralen i Västerskog                     
www. habo.se/avc

Källa: Håbo kommun