Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Återvinningscentralen - nu i kommunal regi

Återvinningscentralen - nu i kommunal regi

image

Sedan den 15 oktober i år drivs återvinningscentralens verksamhet i kommunal regi. Beslutet togs av miljö- och tekniknämnden i samband med att en ny upphandling skulle göras.

Anbudet för drift översteg då kommunens budget. Att driva verksamheten i egen regi visade sig vara den bästa ekonomiska lösningen.

–    Återvinningscentralen i egen regi betyder att vi har fler möjligheter att utveckla verksamheten i framtiden. Jag ser det som en plats med stora möjligheter att fungera hållbart både ekonomiskt, socialt och ekologiskt, säger Christian Ghaemi (MP), ordförande i miljö- och tekniknämnden.

Både Anna Darpe och Christian Ghaemi närvarar på återvinningscentralen i Västerskog den 24 november. Utöver förfriskningar finns möjlighet att ställa frågor om återvinning och avfallsminimering till kunnig personal på plats.

Tid: den 24 november kl. 09.00-15.00    
Plats: Återvinningscentralen i Västerskog                     
www. habo.se/avc