Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Analys av öppna jämförelser inom särskilt boende 2012

Analys av öppna jämförelser inom särskilt boende 2012

image

Socialstyrelsen publicerade i slutet t av 2012 sin rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten på äldreboenden. Enkäten består av drygt 30 frågor och en av frågorna är ”Hur nöjd eller missnöjd är Du sammantaget med ditt äldreboende?”

På denna fråga svarar 57,7 % av de svarande i Håbo kommun att man är mycket nöjd. Det är den tredje högsta siffran i landet och endast Nykvarn och Uppvidinge kommuner har en högre siffra. Det är naturligtvis ett oerhört positivt och glädjande resultat och ett kvitto på att vi har personal i alla funktioner med en hög kompetens.

Det känns mycket bra att personalen som gör det dagliga arbetet ute i vården får denna respons.

Svarsfrekvenserna i landet är dock genomgående låga vilket betyder relativt höga felmarginaler. På delfrågan ovan är felmarginalen för Håbo kommun plus/minus 15 % vilket betyder att vårt sämst statistiska värde skulle kunna vara 42,7 %. Om jag räknar lite ”elakt” på Håbo kommun jämfört med övriga kommuner och istället använder värdet 42,7 % men inte bryr mig om att korrigera på övriga kommuner så hamnar Håbo på plats 47 i landet bland 321 kommuner och stadsdelar. Om jag räknar på samma sätt i Stockholms län och Uppsala län, alltså med den för oss mest negativa beräkningen, men utan korrigering i övriga kommuner så hamnar vi ändå på plast tre, endast slagna av Nykvarn och Ekerö kommuner.

Så vi har all anledning att vara mycket stolta över det här resultatet.

Den allmänna bedömningen är också att resultatet är trovärdigt utifrån att vi har bra värden på områden där vi uppfattat att vi är duktiga och sämre värden på områden där vi uppfattat att vi kan bli bättre. Ett sådant område är hjälp med gymnastik och träning där vi själva har tyckt att vi inte varit så bra vilket nu bekräftas i socialstyrelsens brukarundersökning.

Målsättningen för 2013 är att bli bäst i Sverige när det gäller helhetsomdömet och jag tror att en viktig väg dit är att förbättra oss inom de områden där vi ännu inte är riktigt bra.

Källa: Håbo kommun