Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Heltidstjänst en rättighet för personal inom äldre- och korttidsboende

Heltidstjänst en rättighet för personal inom äldre- och korttidsboende

image

Från och med 1 mars 2013 har all tillsvidareanställd personal inom äldre- och korttidsboendena i Håbo heltidstjänst.

Det gäller inte nattpersonalen. I grund och botten handlar förändringen om att införa en ny heltidsmodell och en ny syn på bemanningsplanering, schemaläggning och vikariehantering.

Utgångsläget är att personalen ska ha en heltidstjänst i botten. Tidigare har behovet av ett visst antal medarbetare fått styra hur många medarbetare man anställt medan budgeten styrt hur hög sysselsättningsgrad de fått. Nu får man vända på frågan och utgå från heltidstjänster.

" Det är viktigt att följa arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektivs intentioner” säger socialchef Thomas Brandell och fortsätter "ett bra schema med korrekt dygnsvila och tid för återhämtning är viktigt.”

Eftersom en ny arbetstidsmodell innebär ett helt nytt sätt att schemalägga så kan införandet innebära att rutiner får göras om och problem och frågor blir uppmärksammade.

Källa: Håbo kommun