Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Framtidsworkshop med elever på Fridegårdsgymnasiet

Framtidsworkshop med elever på Fridegårdsgymnasiet

image

Fredagen 8 mars anordnar Håbo kommun en framtidsworkshop som en del i arbetet med Vision 2030. Workshopen riktar sig till en gymnasieklass på Fridegårdsgymnasiet som bjuds in till kommunhuset för att få dela med sig av sina tankar och önskemål om Håbo kommun år 2030.

- Syftet med dagen är att är att skapa en tydligare bild av gymnasieelevernas framtidsvisioner om Håbo kommun, säger Fredrik Holmgen, samhällsplanerare på plan- och utvecklingsavdelningen. Under dagen får eleverna delta i olika kreativa grupparbeten tillsammans med lärare och tjänstemän.

Resultatet från dagen blir ett viktigt underlag för politiker och tjänstemän i det pågående arbetet med Håbo kommuns nya vision. Workshopen äger rum fredag 8 mars, klockan 09.00 till 15.00 på kommunhusets bottenvåning i Övergransalen.

Tyck till om Håbo 2030
Lördagen den 13 april hålls öppet hus i Bålsta Centrum där alla som bor och arbetar i Håbo kommun kan bidra med sina tankar och önskemål om sitt framtida Håbo.
Läs mer om visionsarbetet på www.habo.se/vision

Källa: Håbo kommun