Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Taklagsfest vid Bålsta avloppsreningsverk

Taklagsfest vid Bålsta avloppsreningsverk

image

Under veckan har det varit taklagsfest på bygget för att fira att den nya personalbyggnaden och den nya reningsverksbyggnaden fått tak. Även den gamla reningsverksbyggnaden har fått sitt tak utbytt. Men veckans besök på bygget av Bålsta nya avloppsreningsverk börjar som vanligt med en rundtur på bygget.

Mer och mer utrustning, rör, ventiler och maskindelar börjar komma på plats. De blå delarna som syns på bilden är ventiler som hissas på plats för att monteras mellan anläggningen och rören i förgrunden.

2 män i gula varselkläder sittter på ett gånggaller över en bassäng och monterar räcken

en arbetare monterar staket och räcken på bassängens överkant

Inomhus pågår mycket arbete nere i bassängerna och rännorna. Nästan alla rännor är nu täckta av gånggaller vilket gör det lite lättare att ta sig runt bygget. Arbetare försvinner upp och ner för stegar ner i rännorna och ibland hör man bara att arbete pågår på någon nivå längre ner.

under ett gånggaller skymtar en orange hjälm och en gul varseljacka

Efter rundturen börjar det bli dags att gå iväg till den nya personalbyggnaden där taklagslunch väntar. Taklagsfest är en tradition från förr där man tackar de som hjälpt till att bygga huset när taklaget är på plats, det vill säga när takstolar rests och takåsen har lagts. Här firar vi inte mindre än tre tak med en braklunch på bygget. Byggjobbarna anländer i samlad trupp.

Alla byggare kommer i samlad trupp gående mellan reningsverkshusen

Utanför den nya personalbyggnaden bjöds omkring 70 byggarbetare och annan personal på nygrillat och det var uppdukat till bords inne i personalbyggnaden som ännu bara består av ett skal med väggar och tak. På väggen visades ett bildspel med alla de bilder ni läsare har fått se i loggboken. Alla gäster var kanske inte riktigt festklädda!

Byggarbetares som man bara ser benen i jobbarkläder i en lång kö

Efteråt var det dags för en liten påfyllning och till sist kaffe o kaka innan alla återvände till bygget igen!

Byggjobbare i kö till grillbordet

Text/Foto: Håbo kommun