Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Dags för årets medborgarundersökning

Dags för årets medborgarundersökning

image

Vad tycker du om skolan, äldreomsorgen, gator och vägar? Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Håbo? Nu får 1 000 Håbobor tillfälle att sätta betyg på kommunen i årets medborgarundersökning.

Medborgarundersökningen görs varje år och det är Statistiska Centralbyrån som på uppdrag av Håbo kommun skickar ut en enkät till 1 000 slumpvist utvalda Håbobor i åldern 18 – 84 år. Om just du är bland de utvalda hoppas vi självklart att du tar dig tid att svara, allt för att vi ska kunna göra kommunen bättre för dig som medborgare.

Medborgarundersökningen handlar mycket om attityder. Många av frågorna speglar vad man tycker eller tror om kommunens olika verksamheter – oavsett om man använder servicen eller inte. Resultatet av undersökningen är ett viktigt komplement till de enkäter som kommunen gör varje år direkt med brukarna som använder kommunal service som till exempel förskola och äldreomsorg.

Du som blir utvald att svara i medborgarundersökningen får chansen att tycka till om Håbo som en plats att bo och leva i, vad du tycker om kommunens olika verksamheter och vilket inflytande du upplever att du har på kommunens verksamheter och olika beslut.

Källa: Håbo kommun

Resultat från tidigare medborgarundersökningar