Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Just nu avråder kommunen från bad vid Kalmarsand

Just nu avråder kommunen från bad vid Kalmarsand

image

Det finns många badmöjligheter i Håbo. Kommunen ansvarar för tre av badplatserna: Ekilla, Kalmarsand och Krägga.

Just nu avråder kommunen främst barn från att bada vid Kalmarsand. En extra provtagning av vattenkvalitén pågår eftersom misstanke om algblomning finns. Man återkommer inom kort med provsvar.

Vill du veta mer om vattenkvalitén?
Fastighetsavdelningen ansvarar för provtagning av badvattnet vid de kommunala badplatserna Ekilla, Krägga och Kalmarsand. Provtagning sker minst tre gånger per säsong. Badsäsongen i Uppsala län pågår från den 21 juni till den 15 augusti.

För att få reda på det sista provtagningsresultatet på badplatser i Håbo eller annan kommun gör du lätt själv en sökning på http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se/. 

Se karta över badplatser i kommunen

Källa: Håbo kommun