Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Avrådan från bad Kalmarsands badplats

Avrådan från bad Kalmarsands badplats

image

Kommunens senaste provtagning av vattnet vid Kalmarsands badplats visar på förhöjda halter av intenstinala enterokocker (en typ av bakterie som till exempel kan uppstå från fåglars avföring). Därför bedöms vattnet otjänligt och bad avråds.

Skyltning vid badplatsen pågår under fredagen (16 augusti). Ytterligare vattenprover kommer att tas- resultat beräknas till vecka 35.

Sedan tidigare gäller även avrådan från bad vid Fånäs badplats.Fånäs fastighetsförening som genomför provtagningen och förvaltar badplatsen har beslutat att avråda från bad säsongen ut.

Följ utvecklingen och läs mer om vattenkvalité:http://badplatsen.smi.se/

Källa: Håbo kommun