Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Skolnämnden satsar på mindre barngrupper i förskolan 2014

Skolnämnden satsar på mindre barngrupper i förskolan 2014

image

I budgeten för 2014 är det tydligt att Håbos skolnämnd väljer att satsa rejält på förskolan. Grunden för lärandet läggs i förskoleålder och det är därför viktigt med en trygg miljö där personalen kan se och följa varje barns utveckling. Detta vill Håbo markera med en satsning på de yngsta barnen.

- Vi väljer att satsa ordentligt på förskolan under 2014. Vi vill minska barn-grupperna och även ge möjligheten för barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar att vistas i förskolan minst 25 timmar i veckan, säger Pyry Niemi (S), skolnämndens ordförande.

Avsikten är att småbarnsgrupperna ska minska från och med andra halvåret nästa år. Extra medel styrs då mot alla förskolors avdelningar med 1-3- åringar. Satsningen kommer att bidra med att minst ett barn mindre per småbarnsavdelning.

Skolnämnden i Håbo kommer också att fatta ett beslut som möjliggör att barn till föräldralediga och arbetslösa kan gå kvar i sin grupp under tider när föräldrar söker jobb eller behöver ta hand om småsyskonen. Hösten 2014 kommer dessa föräldrar erbjudas minst 25 timmar i förskolan för sina barn.

Attila Gal
HåboPortalen
attila@haboportalen.se