Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Fler återvinner mer hos återvinningscentralen

Fler återvinner mer hos återvinningscentralen

image

Fler återvinner mer hos återvinningscentralen i Västerskog – avfall till soptippen har minskat med 149 ton. Återvinningscentralens arbete för miljövänligare avfallshantering fortsätter utvecklas i kommunal regi. Och nu återvinner Håboborna mer än någonsin. År 2013 beräknas bli ett rekordår med cirka 81 000 registrerade besök. Samtidigt har sopor som går till deponi (soptipp) minskat med 149 ton jämfört med 2011.

Sedan oktober 2012 drivs återvinningscentralens verksamhet i kommunal regi. Beslutet togs av miljö- och tekniknämnden i samband med att en ny upphandling skulle göras. Att driva verksamheten i egen regi ansågs vara den bästa ekonomiska lösningen.

– Vi har kunnat jobba tätt ihop med personalen och tillsammans hittat miljövänligare och mer ekonomiska lösningar för verksamheten, berättar Maria Åhrström, miljö- och avfallshandläggare.

Ett exempel är arbetet för att minska mängderna som går till deponi- det vill säga det som slängs i ”ej brännbart”.

– Det som slängs i ”ej brännbart” är avfall som inte kan omhändertas, varken återvinnas eller förbrännas. Det är slöseri på naturens resurser och är den dyraste fraktionen för oss som kommun att ta hand om. Därför ska det vara ett sista alternativ och något vi minimerar så mycket som möjligt. Och där har personalen tillsammans med kommuninvånarna gjort ett fantastiskt jobb och fått ner mängderna, berättar avfallshandläggare Maria Åhrström.

I dag beräknar avfallsavdelningen att 149 ton mindre slängs i ”ej brännbart” jämfört med 2011. Andra nyheter är komprimatorer som trycker ihop förpackningarna vilket minskar antalet transporter och insamling av fallfrukt som blir biogas.

Återvinnare är extra välkomna lördag den 19 oktober
För att fira ett år i kommunal regi och kommuninvånarnas gemensamma återvinnarinsatser bjuds besökare hos återvinningscentralen på tipspromenad och utlottning av praktiska arbetshandskar.
 
Håbobornas återvinning i siffror senaste året:
Metall - 443 ton
Wellpapp -145 ton
Trädgårdsavfall -1 164 ton
Fallfrukt som blivit biogas- 4,86 ton (under september 2013)

Källa: Håbo kommun