Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Förstärkning på bygg- och miljösidan för Håbo kommun

Förstärkning på bygg- och miljösidan för Håbo kommun

image

Den 3 februari tillträder Anna-Karin Bergvall som förvaltningschef för den nya bygg-och miljöförvaltningen i Håbo kommun.

Anna-Karin Bergvall kommer närmast från en mångårig tjänst som chef för stadsbyggnads-kontoret i Sigtuna kommun, där hon varit verksam sedan 80-talet.
– Jag tror att de åren har gett mig en del erfarenheter att bidra med, samtidigt som det blir ro-ligt att lära känna en ny kommun med nya utmaningar, säger hon.

Bakgrund
Håbo kommuns bygg- och miljöförvaltning är ny sedan årsskiftet. På förvaltningen finns tjänstemän som arbetar med kommunens bygglov, bygginspektioner, miljö-, hälso- och livs-medelstillsyn, bostadsanpassning och mät, kart och Geografiskt informationssystem (GIS). Den nya förvaltningen är ett led i kommunens arbete med att förbättra tillgänglighet och handläggning av bygg- och miljörelaterade ärenden.

Källa: Håbo kommun