Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Håbo kommuns kulturmiljöprogram i vackert tryck

Håbo kommuns kulturmiljöprogram i vackert tryck

image

Bokrelease 20 maj på biblioteket! - Överallt i Håbo finns spår efter hur människor arbetat, bott och levt genom tiderna – från järnålder, kyrkor, herrgårdar och statarlängor – till dagens tätortssamhälle.

Kulturmiljöprogrammet Håbo mälarbygd att förvalta berättar om kommunens kulturmiljöer och landskap, hur de vuxit fram och hur det ser ut i dag. Här behandlas såväl stora historiska tidsperspektiv som enskilda byggnader. Ett kulturmiljöprogram är avsett att fungera som kunskapsunderlag vid bygglovsärenden, för boende som vill modernisera, renovera eller kanske återställa ett hus i mer ursprungligt skick. Men kan också användas som historiebok för de som vill veta mer om sin hembygd. Kulturmiljöprogram är framtaget av Upplandsmuseet på uppdrag av Håbo kommun och är en revidering av skriften Hembygd Håbo – historia i genomfartsland från 1987.

Vi firar den efterlängtade och mycket vackra utgåvan med bokrelease klockan 1830-2030, 20 maj på Håbo bibliotek. Förutom mingel med bubbel bjuder kvällen på föreläsning av Anna Micro Vikstrand, författare och arkitekturhistoriker, presentation av Upplandsmuseets arbete av Per Lundgren, avdelningschef kulturmiljö. Agneta Hägglund, kommunalråd inviger. Under kvällen säljs boken för specialpris 150 kr (ord pris 250 kr). Alla är varmt välkomna!

Läs mer: habo.se/kulturmiljo

Källa: Håbo kommun