Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Kommunen rustar upp Gamla Järnvägsparken

Kommunen rustar upp Gamla Järnvägsparken

image

Under våren och sommaren 2014 arbetar Håbo kommun med att rusta upp den Gamla Järnvägsparken. Målet är att det ska bli en plats för naturupplevelse, vila och upptäcktsfärder.

Historia

I slutet av 1800-talet var stationsområdet i gamla Bålsta en plats med liv och rörelse. Här bestämde stationsinspektör Georg Kahlow att det skulle finnas en fin park med damm för svanar, tjusiga planteringar och japaninspirerade bågbroar. År 1939 drabbades området av en tromb som förstörde parken. När centrum så småningom flyttades hamnade parken i skymundan. Många kommuninvånare har hört av sig med önskemål om att rusta upp parken.

Den upprustade parken med plats för vila liksom ett ställe att upptäcka natur och biologisk mångfald beräknas klar till hösten 2014.

Läs mer ur gestaltningsförslaget för den nya parken och se större bild (.pdf) >>

Källa: Håbo kommun